اجتماعی شدن

آموزش های کاربردی

محیطی صمیمی

جشن یلدا
جشن یلدا

جشن یلدا

حضور پرسنل محترم نیروی انتظامی
حضور پرسنل محترم نیروی انتظامی

حضور پرسنل محترم نیروی انتظامی در مهد و آموزش کودکان

حضور در سینما و نمایش فیلم
حضور در سینما و نمایش فیلم

حضور در سینما و نمایش فیلم

مسابقات لکو کیدز
مسابقات لکو کیدز

مسابقات لکو کیدز بین نوگلان وصال دانش

گردش علمی در کارخانه سیمان داراب
گردش علمی در کارخانه سیمان داراب

گردش علمی نوگلان مهد وصال دانش در کارخانه سیمان داراب