اجتماعی شدن

آموزش های کاربردی

محیطی صمیمی

فـعـالـیت ها


اخبار موسسه


وصال دانش - زیر نظر آموزش و پرورش

در دنیای امروز که علم به سرعت پیشرفت میکند وظیفه ی ما مربیان وتعلیم دهندگان این است که راهِ آموختن را به کودکان بیاموزیم تا هر زمان به دانشی نیاز داشتند خودکفا شده و خود آن علم را بیاموزند آن ها باید بیاموزند که چگونه دانش جدید تولید کندد و معلمان نیز باید به دنبال روش هایی باشند که تفکر و اندیشیدن را به کودکان بیاموزند. باتوجه به پیشرفت سریع دانش،ما هم باید روش تدریس خود را بعد از سالها تغییر دهیم. هدف از ایجاد طرح های نوین در آموزش؛ایجاد انگیزه ی تحصیل در نو آموزان و بالا بردنحس تعاون و تعامل و درک متقابل در آن ها میباشد.

پیشنهادات
  • بدون صفر وارد شود - نمونه 7112345678
سخن مدیر

اهمیت بازی در زندگی کودک آن چنان آشکار است که نیاز چندانی به استدلال ندارد. بازی نه تنها برای حرکت اندامهای گوناگون بدن، پرورش عضلات و صرف انرژی اضافی، که عدم مصرف آن حساسیت و عصبانیت را در پی دارد، ضروری است، بلکه یاری دهنده کودک در شناخت محیط و تسلط بر آن است.

حبیبه وصال
گالری تصویر!
خصوصیات
مهارت هاي زندگي
خلاقيت
ورزش هاي رزمي
آداب و معاشرت