پرسنل

حبیبه وصال – لیسانس علوم تربیتی، شاخه دبستان وپیش دبستانی

موسس آموزشگاه – مدیر مهد و پیش دبستانی وصال دانش داراب

 

مجتبی صالحی – لیسانس خبرنگاری – موسس آموزشگاه

 

الهه تقی زاده – رشته هنرهای تجسمی – معاون مهد و پیش دبستانی وصال دانش

 

فاطمه خواجوی –  لیسانس علوم تربیتی، گرایش دبستان و پیش دبستانی – مربی پیش دبستانی

 

فاطمه معمارزاده – لیسانس حقوق – مربی پیش دبستانی

 

مینا مسرور

 

محبوبه عزت آبادی

یاسمین معتمدی

 

ساره پوردستان – مهندسی فن آوری اطلاعات – مسول it