ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش تصویری جشنواره ملی خلاقیت های علمی، پژوهشی لکوکاپ
گزارش تصویری جشنواره ملی خلاقیت های علمی، پژوهشی لکوکاپ
جشنواره ملی خلاقیت های علمی دانشگاه صنعتی شریف تهران
جشنواره ملی خلاقیت های علمی دانشگاه صنعتی شریف تهران

حضور نخبگان مهد وصال دانش در جشنواره ملی خلاقیت های علمی، پژوهشی لکوکاپ، دانشگاه صنعتی شریف تهران، پرنیان پورعابد، سارینا قنبری، سروش کشتکار