ماه: آبان ۱۳۹۸

پویش ملی توپ من؛ توپ تو

به مناسبت هفته ی ملی کودک این پویش در سرتاسر ایران عزیز برگزار می شود.

هدف از اجرا: ترویج بازیهای حرکتی بین کودکان و والدین وافزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت بازیهای حرکتی در رشد همه جانبه کودکان وهمچنین تقویت وترویج فرهنگ همیاری و نوعدوستی بین کودکان واشاعه ی فرهنگ کارِ گروهی نحوه ی اجرای این پویش ملی هرکودک حداقل یک توپِ مناسب به عنوان هدیه تهیه نموده و به همراه داشته باشد تا بعد از انجام بازیهای حرکتی هدفمند توپها را به کودکان مناطق کم برخوردار شهر وروستاها اهدا نماید.

با حضور خانواده های عزیز
باتشکر از توجه وهمراهی شما عزیزان

گزارش تصویری روز جهانی کودک داخل استادیوم ورزشی
گزارش تصویری روز جهانی غذا 98
گزارش تصویری جشن روز کودک 98